Địa chỉ: Căn 04-06 Phú Gia Vinhomes - Bến Đoạn - TP Hạ long
Điện thoại: 0968286276 | 0968286276

 

Xưởng sửa chữa - Bảo hành điều hòa, máy giặt, tủ lạnh...

+ Trụ sở:

Căn 04-06 Phú Gia Vinhomes - Bến Đoạn - TP Hạ long

ĐT: 0936783697

+ Cơ sở 1: 

ĐC: Cao Xanh TP Hạ Long

ĐT: 0936783697

+Cơ sở 2:

ĐC: Cái Dăm - Bãi Cháy

ĐT: 0968286276

+ Cơ sở 3: 

ĐC: Giếng Đáy - Hạ Long

ĐT: 0936783697

+Cơ sở 4:

ĐC: P Hà Tu - TP Hạ Long

ĐT: 0968286276

+Cơ sở 5:

ĐC: Thị Trấn Trới

ĐT: 0936783697

+Cơ sở 6:

ĐC: ngã 3 Hải Quân Bãi Cháy

ĐT: 0968286276

 +Cơ sở 7:

ĐC: P Tuần Châu tp Hạ Long

ĐT: 0936783697

+Cơ sở 8:

ĐC: Cao Thắng tp Hạ Long

ĐT: 0968286276

 +Cơ sở 9:

ĐC: 65 Hồng Hải Hạ Long

ĐT: 0939783697

 

 

Tư vấn sử dụng thiết bị điện lạnh

 

Tư vấn sử dụng điều hòa

 

Tư vấn sử dụng máy giặt

 

Tư vấn sử dụng bình nóng lạnh

 

Tư vấn sử dụng tủ lạnh

 

Cách sử dụng điều hòa

 

Cách sử dụng máy giặt

 

Cách sử dụng bình nóng lạnh

 

Cách sử dụng tủ lạnh

Call now0968286276